Referencer

»Alle vore administrative processer og produktionsstyring er digitale. Desuden er en del af vort arbejde baseret på virtuelt samarbejde på spredte geografiske placeringer. Derfor er kvaliteten af vore digitale løsninger og oppetid på systemerne helt afgørende. Herudover er det vigtigt, at vi altid kan få fat i support, når vi har problemer. MEINERTZ har i mange år arbejdet med Skan-Data, og vi er aldrig blevet skuffede. Ikke alene fungerer vore systemer og support, men Skan-Data har flere gang på eget initiativ hjulpet os til at forbedre tingene. Skan-Data er meget professionelle, og vi kan fuldt ud anbefale dem.«

Ulrik Meinertz
Salgsdirektør, MEINERTZ A/S


»Vi benytter Skan-Data til support af vores IT infrastruktur, rådgivning og akut opståede IT problemer. Skan-Data er altid hurtige til at sætte sig ind i vores problemstillinger og løse dem. De er nemme at komme i kontakt med, og i særligt kritiske situationer slipper de ikke opgaven før den er løst. Alt i alt er vi rigtig glade for vores samarbejde.«

Morten Kusk Eriksen
IT- og Økonomichef, Delika Food Group A/S


»For driften af vort advokatkontor er det af afgørende betydning, at elektronisk kommunikation med klienter, domstolene og samarbejdspartnere er sikker, hurtig og effektiv. I denne sammenhæng har vi gennem efterhånden en del år anvendt Skan-Data A/S til at servicere, vedligeholde og forny vores EDB-systemer. Ved udførelse af denne opgave, har Skan-Data A/S stedse vist sig som en endog særdeles kompetent, omhyggelig og omsorgsfuld samarbejdspartner, ikke mindst i de tilfælde hvor vi har haft behov for omgående assistance.«

Henrik Adam Staunskjær
Advokat (L), Advokaterne Vermeij & Staunskjær


»Hos Arne Elkjær A/S har vi brugt Skan-Data til IT-support samt indkøb af hardware siden 1999. Det lange samarbejde grunder bl.a. i Skan-Datas pålidelige og fleksible tilgang, som passer godt til både arbejdsstruktur og behov i Arne Elkjær A/S. Hos Skan-Data har vi flere personlige kontaktpersoner, som kender til vores virksomhed, og som på den måde hurtigt svarer på spørgsmål eller hjælper til løsning af problemer. Det bidrager til en god daglig dialog. Da Arne Elkjær A/S i 2015 ansatte egen IT-ansvarlig til at varetage den daglige IT-drift udviste Skan-Data ligeledes velvilje for at opretholde et godt samarbejde. Det har på alle måder bidraget til en positiv oplevelse.«

Jimmy Pluszek Hansen
IT-ansvarlig, Arne Elkjær A/S


»Vi valgte i 2004 Skan-Data til at varetage vores nye serverløsning, hovedsageligt på grund af et billigere tilbud end konkurrenten, men siden hen er vi blevet “afhængig” af deres fleksible service, deres jordnære måde at løse de problemer vi render på i det daglige, både mht. vores administrative programmer og vejledning i indkøb af hardware.«

Jørn Hansen
EDB-ansvarlig, EMR Murer & Entreprenør A/S


»Vi har valgt at samarbejde med Skan-Data A/S, da de er professionelle i deres tilgang til opgaverne, da de er lokale (lav køretid) og da vi har tillid til at de rådgiver os ud fra, hvad der er bedst for vores virksomhed. Skan-Data A/S har det overblik over vores IT-system, som vi ikke selv har mulighed for at have. Samarbejdet med Skan-Data A/S sikrer derfor, at vi har tidssvarende løsninger med hensyn til hastighed, kapacitet, sikkerhed og backup.«

Niels Peter Dalsgaard Jensen
Skovrider, Salten Langsø Skovadministration A/S


»Vi har på bedste vis samarbejdet med Skan-Data A/S i 20 år. Vi har på bedste vis oplevet firmaets formåen når det handler om at agere hurtigt og få løst en opgave der er presserende. Vores samarbejde har altid båret præg af venskabelighed, professionalisme og respekt. Udover det professionelle samarbejde har Skan-Data og Sølund Musik Festival på 6. år haft et formaliseret sponsorsamarbejde, som vi har haft rigtig meget glæde af. Der er udvist stor forståelse for vores aktuelle situation, og støtten har været forebilledelig, af såvel direkte økonomisk karakter som arbejdsmæssig støtte.«

Lasse Mortensen
Festivalleder, Sølund Musik Festival


»Vi bruger Skan-Data, og har gjort det gennem en årrække. Ikke mindst grundet en god og saglig dialog, og kompetent vejledning omkring mange forskellige IT relaterede løsninger. Men også fordi der er stor fleksibilitet og velvilje til at tilgodese netop vores ønsker. Skan-Data reagerer hurtigt, hvis der er behov for bistand, og der er ikke langt fra tanke til handling. Det kan egentlig sammenfattes til, at Skan-Data er en god samarbejdspartner. Et samarbejde vi håber kan fortsætte.«

Henrik B. Lund
Direktør/ejer, Bundgaard Byg A/S


»Vi har valgt Skan-Data som samarbejdspartner da vi altid oplever en utrolig god og fleksibel service. Vi oplever at der altid bliver ringet tilbage på vores forespørgsel, som bliver afhjulpet hurtigt og professionelt, lige meget problemets omfang. Vi benytter Skan-Data til alt vedrørende IT både software og hardware. Og vi er yderst tilfredse med den service vi får.«

Simon Søgaard
Adm. direktør, Møllgaard VVS ApS


»Da vi på klinikken har digital journal og digital røntgen er det vigtigt med en god stabil backup. Både generelt, men også i det daglige hvis systemet skulle svigte. Vi har valgt Skan-Data til at stå for opdatering og backup af vores system, da det er et lokalt firma. Der er altid hurtig og professionel hjælp at få. De fleste gange klares det over telefonen, men er det ikke tilstrækkeligt er de ikke langt væk, og kommer gerne og hjælper.«

Tandlæge Anne Juul Jensen, Tandlæge Karsten Kristensen og Tandlæge Kathrine Vilsbøl-Møller
Tandlægerne Mindet, Skanderborg